Skuteczność psychoterapii

Badania nad psychoterapią

Często w środowiskach akademickich i w innych społecznościach psychologicznych i psychiatrycznych stwierdza się, że terapie mające poparcie naukowe i wsparte dowodami empirycznymi to terapie poznawcze czy behawioralne, chętnie refundowane przez NFZ (lub ich odpowiedniki w innych krajach) z powodu ich krótkiego czasu trwania. Jednak okazuje się, że, przyglądając się bliżej badaniom naukowym, możemy znaleźć inne informacje.

Dziesiątki badań nad psychoterapią psychoanalityczną i psychodynamiczną wskazuje na ich skuteczność taką samą lub większą od pozostałych psychoterapii, z taką różnicą, że efekty psychoterapii psychodynamicznej i psychoanalitycznej nie tylko pozostają trwałe, lecz zwiększają się wraz z upływem czasu od zakończenia psychoterapii. Terapie nie uwzględniające wytycznych psychoterapii analitycznej i psychodynamicznej szybko tracą swój efekt po ich zakończeniu. Psychoterapia psychoanalityczna natomiast uruchamia psychologiczny proces umożliwiający pacjentowi korzystanie z zasobów i wyposażenia, które zyskał podczas terapii i ciągły rozwój, również po jej zakończeniu.

Czytaj całość

Mity o Psychoanalizie

Niektórzy ludzie poszukujący pomocy psychologicznej omijają terapie psychoanalityczne z powodu obaw i lęków, które mogą być spowodowane społecznie funkcjonującymi stereotypami na temat psychoanalizy.

Są to między innymi obawy, że:

  • psychoterapia nigdy się nie skończy, a pacjent uzależni się od terapeuty i terapii
  • psychoterapeuta będzie siedział z kamienną twarzą i w sposób odległy i oschły traktował pacjenta
  • psychoterapeuta będzie brał pieniądze za słuchanie i nic nie robienie,
  • psychoterapeuta będzie niezaangażowany i nieuważny, oraz nie będzie traktował pacjenta z szacunkiem, a pacjent nie będzie dla niego ważny
  • rozmowa będzie się toczyć jedynie wokół dzieciństwa pacjenta, a istotne kwestie życia bieżącego pozostaną pominięte i nie zostanie im poświęcona uwaga, a zatem to, z czym pacjent przyjdzie i co faktycznie będzie dla niego problemem zostanie zbagatelizowane
  • nie nastąpi realne rozwiązanie problemów, bo ta metoda nie należy do udowodnionych naukowo i nie znajduje potwierdzenia w poważanych i poważnych kręgach akademickich.
Czytaj całość