Psychoterapia Tarnów – Iwona Wietrzyk

Zapraszamy serdecznie po pomoc psychologiczną do gabinetu znajdującego się w Tarnowie (woj. Małopolskie)

 • W przypadku utrzymującego się obniżenia nastroju, smutku, przygnębienia, poczucia bezsilności, obniżonej samooceny, negatywnej oceny przeszłości i przyszłości.
 • Jeżeli pogorszyło się funkcjonowanie w życiu codziennym, zawodowym.
 • Cierpienie psychiczne towarzyszące chorobie somatycznej.
 • Powracające lęki, z którym trudno sobie poradzić, ograniczające swobodę życia.
 • Utrzymująca się trudność w koncentracji, spadek motywacji, brak celu w życiu.
 • Duże wahania emocji, nastroju.
 • Żałoba, ból po stracie najbliższych.
 • Brak zainteresowań tym, co dotąd sprawiało przyjemność.
 • Wycofanie się z aktywności społecznej, zawodowej.
 • Powracające uporczywe myśli, nad którymi trudno zapanować.
 • Poczucie zagrożenie, niebezpieczeństwa o niewiadomym pochodzeniu.
 • Problemy w relacjach z bliskimi, trudności wychowawcze z dziećmi.
 • Konieczność wielokrotnego wykonywania tych samych czynności, co jest męczące i utrudniające normalne funkcjonowanie.

mgr Iwona Wietrzyk – Psycholog, Psychoterapeuta w Tarnowie