Nina Turek,  Gabinet Psychoterapii Ego – Warszawa Włochy

Nina Turek, Gabinet Psychoterapii Ego – Warszawa Włochy

Prowadzę gabinet, w którym pracuję jako psychoterapeuta analityczny. Zajmuję się prowadzeniem psychoterapii długoterminowej. Jest ona metodą leczenia trudności w relacjach i w funkcjonowaniu w życiu codziennym. Zajmuję się także podczas procesów psychoterapeutycznych leczeniem zaburzeń odżywiania oraz zaburzeń snu na tle psychologicznym. Podczas psychoterapii zajmuję się także kłopotami emocjonalnymi pacjenta, a także chorobami psychosomatycznymi (zapalenie reumatoidalne stawów, zapalenia pęcherza, choroby autoimmunologiczne na tle emocjonalnym). Podejmuję się także leczenia pacjentów, którzy doświadczyli niepokojących stanów emocjonalnych, trudności z poczuciem wycofania, impasu życiowego. Pomagam osobom z doświadczeniem traumy, nadużyć i żałoby.

Zajmuję się psychoterapią osób dojrzałych i młodych dorosłych. Na każdym etapie życia psychoterapia wiąże się z konfliktami, potrzebami określonymi przez prawidła wieku i na każdym etapie życia może dojść do impasu rozwojowego, a także do przepracowania go podczas psychoterapii.
Psychoanaliza jest metodą holistyczną, co oznacza, że podczas psychoterapii zachodzi praca pacjenta i terapeuty nad różnymi aspektami pacjenta. Psychoanaliza pozwala na dokładne zrozumienie doświadczeń osoby potrzebującej. Jest także metodą leczenia, która pomaga osobie potrzebującej zrozumieć źródło niepokojących emocji lub kłopotów w byciu z innymi.

Psychoterapia analityczna opiera się na rozmowie. Terapeuta stara się najlepiej rozumieć pacjenta. Uświadamia pacjentowi jakie są jego formy funkcjonowania w życiu. Terapeuta sprawuje pomocną i opiekuńczą rolę w życiu pacjenta – ukazuje jemu nowe perspektywy i nowe możliwości wyjścia z martwego punktu, w którym pacjent znalazł się, daje ukojenie przez zrozumienie tego, co jest dla pacjenta trudne. Psychoterapia pozwala pacjentowi na lepsze funkcjonowanie w życiu codziennym.

Terapia zaczyna się od 3 konsultacji, podczas których terapeuta i pacjent poznają siebie. W tym czasie omawiane są kwestie związane z pacjentem i powody, dla których dotarł do gabinetu psychoterapeuty. To czas, w którym pacjent może doświadczyć większego poczucia bezpieczeństwa w mówieniu o sprawach, które go sprowadzają do gabinetu psychoterapeuty. Jeśli pacjent i terapeuta zdecydują się na wspólny proces, rozpoczyna się długoterminowa psychoterapia. Jest ona formą leczenia tego, co niepokojące dla pacjenta. Psychoterapia długoterminowa, daje możliwość na doświadczenie głębokiego procesu – pacjent często długo doświadczał swoich trudności i potrzebny jest czas w psychoterapii, aby te trudności rozwiązać.

Terapeuta na sesjach zachęca pacjenta, aby mówił o swoich myślach i uczuciach. Funkcją terapeuty jest pomóc pacjentowi zrozumieć siebie. Podczas terapii może dojść do zrozumienia, doświadczenia wszystkich intensywnych i niepojących emocji.

Aby pacjent mógł jak najlepiej skorzystać z psychoterapii analitycznej, potrzebna jest jego ciekawość siebie. Jest ona bardzo ważna, ponieważ stanowi podstawę do budowania procesu, za którego głębię jest odpowiedzialny zarówno terapeuta jak i pacjent. Psychoterapia jest może dostarczać bardzo ważnych i rozwijających odkryć oraz może być bardzo ciekawym doświadczeniem.

Nazwa gabinetu została zaczerpnięta z teorii podziału osobowości Z. Freuda na id, ego, superego. Ego jest tą częścią psychiki człowieka, która jest odpowiedzialna za łączenie potrzeb bycia z innymi i zaspakajania własnych pragnień. Spójne ego jest źródłem poczucia, że jest niepodzielnym, znającymi swoje możliwości, potrzeby, ograniczenia. Stąd nazwa gabinetu wiąże się z częścią osobowości, która może łączyć, to co w psychice człowieka tak różne.

Nina Turek

Gabinet Ego – Warszawa Włochy