Różnica pomiędzy psychoanalizą a psychoterapią psychodynamiczną

Obie podejścia zarówno psychodynamiczne jak i psychoanalityczne uznają znaczenie nieświadomych procesów psychologicznych i doświadczeń z dzieciństwa. Pochodzenie obu tych nurtów, ściśle wiąże się z osiągnięciami Zygmunta Freuda. Można powiedzieć że obie to po prostu teorie analityczne, uwzględniające nieświadomość, jednak praca psychoanalityka, a psychoterapeuty...

Learn More