Linki

  • Perspektywa na Sens to strona, który promuje wiedzę psychoanalityczną na temat kryzysów psychologicznych m.in. depresji, a także wiedzę na temat innych emocjonalnych trudności związanych z zakłóceniem nastroju, pozwalającego na wystarczająco dobre funkcjonowanie (utrata sensu, przeciążenie, apatia). Każdy z artykułów wiąże się z innym zagadnieniem. Wszystkie teksty odnoszą się do interpretowania rzeczywistości psychicznej w perspektywie refleksji psychoanalitycznej. Psychoanaliza może okazać się ważnym narzędziem do poszukiwania sensu w życiu. Strona może skłonić do poszukiwania odpowiedzi na pytanie: czy brak sensu w życiu ma sens? Na portalu oprócz artykułów o poszukiwaniu sensu pojawiają się inne teksty skłaniające do refleksji na temat zaburzeń nastroju, bezsenności, apatii, depresji, emocjonalnego wycofania, izolacji.
  • Healthy For Years to strona, która promuje działanie terapii psychoanalitycznej na zdrowie somatyczne.