W Pełni – Centrum Psychoterapii i Wewnętrznej Równowagi

Centrum Psychoterapii i Wewnętrznej Równowagi W Pełni” jest miejscem, które rozpoznaje potrzebę wsparcia, zrozumienia i pomocy w radzeniu sobie z trudnościami życiowymi. Oferta tego centrum obejmuje szereg specjalistycznych usług, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów.

  1. Konsultacje psychologiczne: Te interakcje między klientem a psychologiem mają na celu zapewnienie pomocy w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, osobistymi i interpersonalnymi. Konsultacje te mogą obejmować zrozumienie podłoża problemów klienta, określanie celów terapii oraz proponowanie strategii radzenia sobie z trudnościami. Mogą one przyjmować formę jednorazowego spotkania lub stanowić część dłuższego procesu terapeutycznego.
  2. Terapia indywidualna: Skierowana do osób, które mają do czynienia z problemami emocjonalnymi, psychicznymi lub behawioralnymi, takimi jak depresja, lęki, ataki paniki, fobie, trudności w relacjach, wysoki poziom stresu, poczucie straty lub niską samoocenę. Z pomocą doświadczonych terapeutów, terapia indywidualna pomaga zidentyfikować problemy, opracować nowe strategie radzenia sobie z trudnościami i poprawić jakość życia.
  3. Terapia par: Ta terapia jest przeznaczona dla par, które doświadczają różnych trudności w swoich relacjach. Pomaga zrozumieć przyczyny problemów, nauczyć się rozwiązywać konflikty i budować silniejsze więzi poprzez rozwijanie umiejętności komunikacji i tworzenie bezpiecznego miejsca do wyrażania emocji.
  4. Terapia młodzieży: Ten rodzaj terapii koncentruje się na radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi, społecznymi i rozwojowymi młodych ludzi w wieku od około 12 do 18 lat. Głównym celem jest pomóc młodzieży zrozumieć swoje emocje i zachowania, nauczyć je radzenia sobie z trudnościami oraz zwiększyć ich samoświadomość i poczucie wartości.
  5. Spotkania grupowe: warsztaty i grupy wsparcia: Te spotkania są przeznaczone dla osób, które chcą porozmawiać z innymi, podzielić się doświadczeniami lub nabyć nowe umiejętności. W ramach tych spotkań prowadzone są warsztaty psychologiczne dotyczące dbałości o zdrowie psychiczne oraz grupy wsparcia dla osób borykających się z różnymi trudnościami.
  6. Strefa relaksu: Jest to przestrzeń zaprojektowana, aby umożliwić klientom odpoczynek i oderwanie się od codziennych problemów. Klient może tu skorzystać z mat do akupresury, odprężyć się przy kojących dźwiękach, poczytać książkę w spokojnym miejscu lub napić się aromatycznej herbaty.

Centrum W Pełni, z zespołem doświadczonych specjalistów, zawsze stara się dostosować ofertę do potrzeb i oczekiwań klientów, zapewniając pomoc, komfort i bezpieczeństwo na każdym etapie terapeutycznego procesu.

Formy terapii dostępne w centrum w Szczecinie:

  1. Terapia poznawczo-behawioralna (CBT): Ta forma terapii skupia się na identyfikacji i zmianie negatywnych myśli i przekonań, które mogą wpływać na stan emocjonalny i utrzymywać depresję. CBT polega na współpracy z terapeutą w celu nauki, jak przekształcać te myśli w bardziej adaptacyjne i pozytywne sposoby myślenia. Dodatkowo, terapia ta skupia się na modyfikacji niezdrowych zachowań, takich jak brak aktywności fizycznej czy izolację społeczną, aby wspomóc poprawę nastroju i redukcję objawów depresji.
  2. Terapia systemowa: Ta terapia uwzględnia kontekst społeczny i wzorce rodzinne, które mogą wpływać na stan emocjonalny osoby cierpiącej na depresję. Przez identyfikację i pracę nad negatywnymi wzorcami komunikacyjnymi, terapia systemowa może poprawić relacje z bliskimi i pomóc stworzyć zdrowsze środowisko, które wspiera zdrowie psychiczne.
  3. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach: Ta forma terapii skupia się na poszukiwaniu konkretnych rozwiązań i strategii, które mogą przynieść ulgę w objawach depresji. Terapeuta wspiera klienta w identyfikowaniu i wykorzystywaniu jego mocnych stron, zasobów i celów życiowych, co pozwala na tworzenie pozytywnych zmian i budowanie poczucia skuteczności w radzeniu sobie z objawami depresji.
  4. Terapia EFT (Emotional Freedom Techniques): Ta technika terapeutyczna łączy elementy akupresury z terapią rozmową. Pracując na poziomie energetycznym, terapia EFT może pomóc w redukcji negatywnych emocji, lęków i przekonań, które mogą przyczyniać się do depresji. EFT może również wspomagać w uwalnianiu traum i rozwiązaniu blokad emocjonalnych, co może prowadzić do poprawy samopoczucia i większej równowagi psychicznej.

Adres Centrum:

Centrum Psychoterapii i Wewnętrznej Równowagi W Pełni

+48 794 694 850
kontakt@centrumwpelni.pl

70-440 Szczecin
ul. Ks. Bogusława X 1/6 (wejście od ul. Jagiellońskiej)